תקנון ותנאי שימוש

כללי

1. האתר שאתם נמצאים בו הוא של חברת סופר סודה בע"מ (להלן: "סופר סודה").
2. התקנון ותנאי השימוש שלפניכם הם למעשה ההסכם שבין סופר סודה לביניכם, בכל הנוגע לשימוש באתר ולרכישת מוצרים ושירותים מסופר סודה.
3. ניסינו, ככל האפשר, לפשט את התנאים ולקצרם במטרה שיהיו קריאים ונהירים וכדי שלא תזדקקו לתואר במשפטים על מנת להתמצא בתנאים.
4. אנו ממליצים שתקראו בתשומת לב תקנון זה לקראת כל עסקה שהנכם מבקשים לבצע באתר, שכן עשויים לחול בו שינויים מעת לעת.
5. שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתקנון ותנאי שימוש אלה. כל אדם או חברה הנכנסים לאתר ו/או המבצעים פעולה כלשהי בו, ובפרט מי שמבצע רכישה באתר (להלן: "לקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי הוא מסכים להוראות שלהלן ולכך שתהליך הרכישה יהא כפוף לתנאים המפורטים להלן.
6. לסופר סודה הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי סופר סודה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר סופר סודה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
7. לקוח המצטרף לשירות של סופר סודה מצורף גם למועדון הלקוחות של סופר סודה.
8. השירות שניתן על ידי סופר סודה מוענק בישראל, ובאזורים מסוימים בלבד, המוגדרים מעת לעת על ידי סופר סודה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזורי השירות"). אספקת מוצרים שנרכשו באתר סופר סודה אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
9. על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזורי השירות, עליכם להחל בתהליך רכישה ובו תוכלו להזין את היישוב בו הנכם מתגוררים ולראות אם סופר סודה מבצעת משלוחים לאזור זה. אנו עושים מאמצים ועובדים קשה כדי להרחיב את אזורי השירות, ואתם תמיד מוזמנים לפנות אלינו למוקד הלקוחות כדי לבחון את האפשרות שנרחיב את אזורי השירות גם ליישובכם.
10. סופר סודה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את אזורי השירות, ללא מתן הודעה מוקדמת וכל עוד הדבר אינו שולל את זכותו של לקוח שרכש מנוי לסיים את המנוי שרכש.
11. סופר סודה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילותה ו/או את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
12. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
13. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 03-7155177.


"המוצרים"

14. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").
15. סופר סודה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר סופר סודה. סופר סודה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה.
16. אופן הצגת המוצרים באתר סופר סודה יקבע על ידי סופר סודה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את סופר סודה.
17. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה שניתן ו/או הלקוח מבקש זאת.
18. במסגרת הרכישה יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של סופר סודה.


רכישת מנויים וביטול מנויים והזמנת מילויים

19. סופר סודה מוכרת, בין היתר, מנויים למילויי גז למכונות הגזה ביתיות (להלן: "מילויים"), וזאת בהיקפים שונים.
20. סופר סודה רשאית לשנות את היקף המנויים ולחדול מלמכור מנויים לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל עוד הדבר אינו גורע מזכותו של לקוח לממש את המנוי שרכש עד תומו.
21. רכישת מנוי מאפשרת קבלת מספר מילויים מוקצה לכל חודש, וזאת בהתחייבות לשנה.
22. לא ניתן לצבור מילויים מחודש לחודש, ובכל חודש ניתן להזמין לכל היותר את מספר המילויים החודשי שנקבע במנוי, וזאת עד לתום תקופת המנוי.
23. החודש הראשון הינו 30 ימים ממועד הרכישה, וכך בכל חודש עוקב עד לתום 12 חודשי המנוי.
24. עם ביצוע הרכישה הראשונה יבוצע המשלוח הראשון.
25. לאחר המשלוח הראשון המבוצע עם הרכישה, כדי להזמין משלוחים במנוי קיים יש להיכנס לאתר סופר סודה וללחוץ על כפתור "נגמר לי הגז".
26. ככל שרכשתם מנוי שאינו כולל את רכישת המיכל עצמו (מיכל המתכת) עליכם להשאיר את המיכלים הריקים במקום המיועד לכך שבחרתם בתהליך הרכישה, כדי ששליח סופר סודה יקח אותם בעת שישאיר את המיכלים המלאים. ככל שלא תעשו כן, תחויבו עבור עלות עלות משלוח בסך 30 ש"ח. הנכם נותנים בזאת הרשאה לסופר סודה לחייב אתכם בגין עלות המשלוח כאמור ובנסיבות אלה וסופר סודה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי התשלום שהזנתם בתהליך הרכישה ו/או בפרופיל האישי או לקזז את עלות המשלוח מתשלום ששילמת ולגבות את היתרה, ככל שתהיה, באמצעות הפרטים שהזנתם.
27. בכל פעם שתזמינו מילויים במנוי תתבקשו להניח את המיכלים הריקים במקום שבו הגדרתם בתהליך הרכישה. המקום חייב להיות נגיש לשליח ללא כל סיוע או עזרה וללא צורך בפניה אליכם. מקומות מקובלים הם מחוץ לדלת דירתכם או בארון החשמל שמחוץ לדירתכם.
28. אם לא הושארו המיכלים הריקים במקום שנבחר על ידיכם, או אם הושארו פחות מיכלים מהמיכלים המלאים שנשלחו לכם (בהתאם להיקף המנוי שרכשתם), תחויבו עבור עלות משלוח בסך 30 ש"ח. הנכם נותנים בזאת הרשאה לסופר סודה לחייב אתכם בגין מיכל/ים חדש/ים כאמור ובנסיבות אלה וסופר סודה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי התשלום שהזנתם בתהליך הרכישה ו/או בפרופיל האישי או לקזז את עלות המשלוח מתשלום ששילמת ולגבות את היתרה, ככל שתהיה, באמצעות הפרטים שהזנתם.
29. במידה שבבניין שלכם דלת כניסה ראשית מוגנת באמצעות קוד, במהלך תהליך הרכישה תידרשו לספק את קוד הכניסה לבניין כדי ששליח סופר סודה יוכל לבצע את ההחלפה במקום שביקשתם. הנכם אחראים לעדכן את סופר סודה, באמצעות עדכון הפרופיל האישי שלכם באתר סופר סודה, אם קוד הבניין מוחלף. ככל שהשליח יגיע לבניין ולא יוכל להיכנס באמצעות הקוד שהזנתם, לא תתבצע ההחלפה ותחויבו בעלות דמי שליחות בגובה 30 ש"ח.
30. ביטול מנוי אפשרי בתוך 14 ימים מיום רכישתו. ניתן לבטל באמצעות טופס פניה באתר, דוא"ל support@supersoda.co.il, ובאמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7155177.
31. בגין ביטול כאמור ייגבו דמי ביטול בגובה 5% או 100 ש"ח מסכום העסקה (מחיר המנוי השנתי), לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, הנכם מתחייבים לשלם בגין המיכלים ו/או המילויים שסופקו לכם בפועל, וזאת בהתאם לתעריף המלא של רכישת מילויים (במידה שהחזרתם מיכל ריק) ו/או מיכלים (במידה שלא החזרתם מיכל ריק), וזאת בהתאם לעלות המלאה לרכישת מיכל או מילוי, לפי העניין, כמפורסם באתר סופר סודה מעת לעת (להלן: "התשלום המלא") או ההפרש לתשלום המלא, ככל שכבר שילמתם את תשלום המנוי הראשון. תשלום כאמור מהווה תנאי לביטול.
32. לאחר 14 ימים ניתן לבטל את המנוי, אך ייגבו דמי ביטול בגובה התשלומים להם התחייבתם עבור יתרת החודשים שנותרו למנוי.


המחירים

33. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר סופר סודה הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר סופר סודה ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. סופר סודה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
34. יובהר כי מחירי המוצרים הנמכרים באתר סופר סודה אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים אצל מפיציה של סופר סודה.
35. ככל שנפלה טעות במחיר או בעסקה תהא רשאית סופר סודה לתקן את הטעות בדיעבד ולגבות את ההפרש, ככל שקיים כזה. במקרה כזה יהיה הלקוח רשאי להודיע לסופר סודה על ביטול העסקה ולא יחויב בדמי ביטול עקב כך.
36. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).


ביצוע הרכישה באתר

37. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.
38. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
39. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, נדרש הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו מחוץ לביתו (בסמוך לדלת הבית או בארון החשמל). השארת הפריטים במקום שבחר הלקוח היא באחריות הלקוח בלבד וסופר סודה אינה אחראית לגניבה או נזק כלשהו שייגרם למוצרים שנרכשו בעקבות כך.
40. מובהר כי אבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני רבים וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הרכישה. הלקוח מוותר על כל טענה ביחס לחשיפת פרטיו הנובע מכשל בתוכנת האבטחה הנ"ל או כתוצאה מגניבת או שימוש לא מורשה בסיסמה האישית שלו.
41. מובהר כי שירותי סופר סודה אינם מהווים הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.


התשלום

42. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.
43. על אף האמור לעיל סופר סודה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
44. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנויות חברת סופר סודה בעת מועד האספקה.


שעות פעילות סופר סודה

45. הקלדה של הזמנה באתר סופר סודה אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ומשתנים מעת לעת.
46. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שירות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של סופר סודה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו בתקנון זה.
47. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:
ימים א' - ה': 9:00 - 14:00 (מתשע בבוקר ועד שתיים אחה"צ).
יום ו' וערבי חג: 10:00 - 12:00 (מעשר בבוקר ועד שתיים עשרה בצהריים).
48. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות וסופר סודה אינה מחויבת למועדים כלשהם.

דמי משלוח
49. בהתאם למוצר שרכש הלקוח, עשוי הלקוח להיות מחויב בדמי משלוח.
50. במקרה שבו מחויב הלקוח בדמי משלוח, יתווספו בגין כל מוצר דמי משלוח בגובה הנקוב באתר בעת הרכישה, ולא פחות מ- 30 ש"ח.
51. מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח (ביחס למוצרים לגביהם מתואם משלוח ייעודי) ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.
52. עוד מובהר, כי אם לקוח ביטל עסקה לרכישת מוצר ונדרש בהתאם להשיב את המוצר לסופר סודה, הוא יחויב בדמי משלוח חוזר למענה של סופר סודה.


אספקה

53. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי סופר סודה (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של סופר סודה שלא לספק מוצרים כלשהם.
54. מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) וסופר סודה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
55. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במקום אספקה מבוקש מחוץ לדירה (מחוץ לדלת, בארון החשמל או אצל השוער בבניין). במקרים של הזמנה לגביה מתואמת מסירה אישית (כגון הזמנת מכונות סודה) יתואם עם הלקוח תאריך ו"חלון הזמנים" לביצוע המסירה. כל "חלון זמן" יהיה באורך של שלוש שעות או בכל אורך אחר שיקבע על ידי סופר סודה. מובהר כי סופר סודה תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
56. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לחלון הזמנים כמפורט לעיל.
57. סופר סודה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, סופר סודה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי סופר סודה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. סופר סודה תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת.
58. סופה סודה לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
59. במקרה שהלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה (כאשר מודבר במוצרים הנמסרים במסירה אישית) ובמקרה שבו הלקוח לא ישאיר את המיכל להחלפה במקום שציין בהזמנה (כאשר מדובר במשלוח שאינו אישי אך מחייב הותרת מיכל ריק מחוץ לבית), יוחזרו המוצרים לסופר סודה. מועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שירות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 30 ש"ח על המשלוח שבוצע. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים מחוץ לבית תהא של הלקוח. 
60. אי עמידת סופר סודה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לסופר סודה בגין אספקה שבוצעה.
61. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי סופר סודה.
62. בהזמנה טלפונית או באמצעות הפקסימיליה, שעון הרישום במחשבי סופר סודה יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי סופר סודה.


החזרת מוצרים

63. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
64. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.


מבצעים

65. מעת לעת תמכור סופר סודה באתר מוצרים ו/או מנויים מסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").
66. המבצעים הנערכים על ידי סופר סודה הנם במסגרת מכירות אתר האינטרנט בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחברת סופר סודה. סופר סודה לא תהא מחויבת למכור, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל יימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזו מחנויות מפיצי סופר סודה. בדומה, מבצעים שיוצעו באתר סופר סודה לא יחייבו את מפיצי סופר סודה ברכישות שתתקיימנה בחנויותיהם.
67. במידה שסופר סודה תחליט לקיים מבצע כלשהו באתר אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.
68. ככל שתחליט סופר סודה להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים באתר בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וסופר סודה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.


ביטול עסקה ושינוי הזמנה

69. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני. ביטול/שינוי הזמנה למוצרים מיוחדים שנקבע לגביהם מועד אספקה נפרד, יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד.
70. סופר סודה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. סופר סודה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.
71. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
72. על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר; ועסקה מתמשכת - עד 14 יום ממועד ביצוע העסקה.
73. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, תוספי תזונה וכו'.
74. ניתן לבטל עסקה באחת מהדרכים הבאות:
בטלפון למספר: 03-7155177;
באמצעות טופס פנייה ייעודי תחת "צרו קשר" באתר סופר סודה;
בדואר רשום לכתובת: סופר סודה בע"מ, ת.ד. 601 , יבנה;
בדואר אלקטרוני לכתובת support@supersoda.co.il.
75. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ובהתאם למדיניות סופר סודה כפי שתעודכן מעת לעת.


הערות למוצר

76. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
77. התמונות הינן להמחשה בלבד.
78. תוקף המבצע הינו בהתאם למפורסם באתר, בכפוף לאמור לעיל.
79. מעת לעת יוצעו באתר מוצרים ו/או שירותים שונים אשר יסופקו ללקוח ישירות על-ידי צדדים שלישיים, שהינם יצרנים ו/או יבואנים ו/או משווקים ו/או ספקים של המוצרים ("ספקי המוצרים"). הוראות הסכם זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם ביחס לספקים אלה וביחס למוצריהם.
80. אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה בתיאום ישירות עם ספק המוצר לאחר הרכישה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
81. סופר סודה תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה בדמי המשלוח. ההטבה יכולה להיות במלוא דמי המשלוח או בחלקם. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי המשלוח או באי חיובו של הלקוח, או במתן הנחה כספית בשווי דמי המשלוח או חלקו, על פי קביעתה של סופר סודה.
82. המחירים באתר אינם כוללים את עלות הובלתם, התקנתם או הרכבתם, אלא אם צוין אחרת באתר.
83. לעיתים האספקה לבית הלקוח תתבצע ע"י שירות משלוחים חיצוני אשר אזורי האספקה שלו שונים מאזורי האספקה של סופר סודה. במידה וההזמנה בוצעה מחוץ לאזורי האספקה של נותן שירותי המשלוחים, ספק המוצרים ייצור קשר עם הלקוח לצורך ביטול ההזמנה וזיכוי הלקוח בגינה. סופר סודה ו/או הספקים לא יהיו אחראים כל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.
84. הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית.
85. ככל שהלקוח יבקש כי הספק או סופר סודה יתקינו לו את המוצר שנרכש (ככל שהתקנה היא רלוונטית), תהיה ההתקנה כפופה לתשלום דמי התקנה.
86. שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי ספקי המוצרים ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.


אחריות

87. סופר סודה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בסופר סודה ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר.
88. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לסופר סודה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
89. הלקוח פוטר את סופר סודה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
90. סופר סודה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
91. סופר סודה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית.
92. סופר סודה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לסופר סודה או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
93. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא סופר סודה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.


החוק החל ותניית שיפוט

94. על ההתקשרות בין הלקוח לבין סופר סודה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
95. סופר סודה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט. בהתאם לכך מתחייב הלקוח להקדים פניה בכתב, באמצעות הדוא"ל support@supersoda.co.il.
96. במידה שהסכסוך לא ייושב בדרכי נועם כאמור, אזי הוא יידון בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.


אבטחת האתר

97. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
98. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
99. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.
100. שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
101. סופר סודה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.


פרטיות

102. בהצטרפות לאיזה מבין שירותי סופר סודה ובביצוע רכישה באתר מאשר הלקוח כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת קבלת השירותים, יישמר במאגרי המידע של סופר סודה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות, קבלת שירותים ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו המפורשת.
103. כמו כן, סופר סודה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות, לגופים עמם היא משתפת פעולה על פי שיקול דעתה.
104. הלקוח מסכים כי סופר סודה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהלקוח.
105. סופר סודה אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות לכל גורם שיעניק שירותים והטבות ללקוח על-פי שיקול דעתה.
106. על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין סופר סודה תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
107. במידה שהלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לסופר סודה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
108. סופר סודה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.


הזכויות של סופר סודה באתר

109. הקניין הרוחני באתר סופר סודה בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של סופר סודה, או של צדדים שלישיים שסופר סודה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
110. סופר סודה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
111. השמות סופר סודה, ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של סופר סודה הם בבעלות מלאה ובלעדית של סופר סודה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
112. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
113. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מסופר סודה.
114. ככל שיש לכם טענות ביחס לשימוש בקניין רוחני באתר סופר סודה, הנכם מתבקשים לפנות באמצעות כתובת הדוא"ל support@supersoda.co.il ואנו נפעל לברר זאת מיידית ולהסיר במידת הצורך.